cast

cat

|

A Puiggené Assessors per tal

de donar-li un bon servei,

estem constanment al dia

de totes les noves lleis

i normatives.

Notícies

1 de maig de 2018

REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

El proper dia 25 de maig de 2018, serà d’aplicació obligatòria el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades -Reglamento (UE) 2016/679-, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Aquest nou marc legislatiu modernitza substancialment la normativa en matèria de protecció de dades i unifica les legislacions dels diferents estats membres de la UE, amb l’objectiu de garantir als ciutadans un major control de les seves dades personals.

Per aquest motiu,  us comuniquem l’obligació d’adequar els seus processos interns a les exigències previstes en aquest Reglament i al seu temps, a adoptar les mesures jurídiques tècniques i organitzatives escaients en el si de la seva organització, ja que en cas d’incompliment es preveuen sancions que poden assolir el 20 milions d’euros o bé, fins el 4% del volum de negoci de l’infractor.

PUIG GENÉ ASSESSORS, ha arribat amb un acord de col·laboració amb ON4 SERVICIOS Y FORMACIÓN, empresa externa, amb seu a Torrefarrera (Lleida), dedicada a la prestació de  serveis professionals d’adequació, implantació, manteniment, consultoria, formació i avaluació de riscos en matèria de protecció de dades, d’acord amb el previst a la normativa legal aplicable en matèria de protecció de dades i RGPD.

Si vostè està interessat en contractar aquest servei pot posar-se en contacte directament amb nosaltres, i des de PUIG GENÉ ASSESSORS, farem el tràmits inicials per que aquesta empresa es posi en contacte amb vostè, gaudint d’aquesta manera d’uns descomptes i preus especials en la implantació, formació i manteniment de la Protecció de Dades (RGPD).

Quedem doncs a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment,

Av. del Segre, 11 - 25007 Lleida

Tel. 973 72 50 80

info@puiggene.com